Yhteenveto Walliveljien historiaprojektista vuonna 2021

Historiaprojekti alkoi kuluvan vuoden toukokuussa ja työ saatiin varsin mukavasti aluilleen. Tässä katsaus kuluneeseen vuoteen luettelonomaisesti.

Touko-kesäkuu

 • Lippukunnan oman arkiston tarkastaminen, lajitteleminen ja alustava luettelointi vuosikymmenittäin.
 • Yksityiskohtaisempi tutustuminen lippukunnan omaan arkistoon keskeisimmän  aineiston osalta (vanhat päiväkirjat, kirjeet, vuosiselosteet, olemassa olevat pöytäkirjat ja valokuvat)
 • Muistiinpanojen kokoamisen aloittaminen vuosikymmenittäin.
 • Alustava listaus lippukunnan keskeisistä henkilöistä eri vuosikymmeniltä.
 • Tarkempi perehtyminen partioliikeen historiaan maailmalla ja Suomessa pohjatiedon laajentamiseksi
 • Muiden lippukuntien historiikkeihin tutustuminen.
 • Alustava kartoitus ja tiedustelut, mistä kaikkialta lippukuntaa koskevaa aineistoa on vielä saatavilla.
 • Erityinen kiitos Yrjö Telimolle, Ilkka Kuivalaiselle ja Timo Seppälälle.

Heinäkuu:

 • Yhteydenottojen aloittaminen lippukunnan entisiin jäseniin.
 • Yhteydenotot sisarlippukuntaan Lappeenrannan Wallisirkkuihin, Etelä-Karjalan Partiolaisiin (partiopiiri) sekä eri arkistoihin (Lappeenrannan seurakuntayhtymä, Lappeenrannan kaupunginarkisto, Partiomuseo, Kansallisarkisto).
 • Muistiinpanojen ulottaminen vuositasolle
 • Alustava hahmotelma kuinka historiaprojekti voidaan toteuttaa, missä laajuudessa ja millä aikataululla.
 • Historiaprojektista kiinnostuneiden tämän päivän Walliveljien kokoaminen yhteen.
 • Erityinen kiitos myös kaikille 1960-luvun Kettu- ja Ilves-vartioiden jäsenille tiedoista ja avusta.

Elokuu:

 • Ensimmäinen kokous historiaprojektista kiinnostuneiden kesken, kootun aineiston lyhyt tarkastelu, eri vaihtoehtojen vertailu ja päätös lähteä viemään historiaprojektia nykymuodossa eteenpäin toden teolla
 • Aineiston kokoaminen lippukunnan Driveen.
 • Muistiinpanojen laajentaminen ja ulottaminen toiminnan eri osa-alueisiin (leirit, kilpailut, vesipartiointi, vaellukset, tilat ja alueet, henkilöt, ikäkausitoiminta, KV-toiminta, koulutus…)
 • Historiaprojektin kotisivujen suunnittelun aloittaminen. 
 • Laajamittainen haastatteluiden aloittaminen.
 • Olemassa olevan aineiston digitoinnin aloittaminen. Tarkoituksena helpottaa aineiston käsittelyä ja jakamista sekä turvata paikoitellen hauraan alkuperäisaineiston säilyminen tuleville sukupolville sähköisessä muodossa.

Syyskuu-joulukuu

 • Lisää aineiston kartoittamista ja kokoamista
 • Lisää haastatteluja
 • Lisää vanhojen jäsenten kontaktointia
 • Lisää digitointia
 • Arkistovierailuja
 • Muistiinpanojen kerryttämistä
 • Historiaprojektin kotisivujen julkaisu. Kiitos teknisestä toteutuksesta Sami Parralle.

Tilanne 28.12.2021

 • Kaikki lippukunnan hallussa olevat vartioiden ja venekuntien vanhat päiväkirjat ovat digitoitu
 • Kaikki lippukunnan hallussa olevat Säkkirannan ja Pönniälän vieraskirjat ovat digitoitu (yhteensä 10 kpl, kahden vieraskirjan sijainti on tuntematon)
 • Kaikki Saimaan Partiopoikapiirin ja Etelä-Karjalan Partiopoikapiirin toimintakertomukset 1949-1975 digitoitu
 • Kaikki Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n toimintakertomukset 1976-1998 ovat digitoitu.
 • Kaikki lippukunnan vuosien 1949-1975 väliset vuosiselosteet digitoitu
 • Kaikki löydetyt lippukunnan vuosiselosteet 1976-2002 digitoitu (4 kpl puuttuu)
 • Digitoitu myös paljon muuta sekalaista aineistoa.
 • Yhteensä digitoituja sivuja noin 3500.
 • Yhteensä 32 haastattelua tehty kasvotusten ja puhelimitse lippukunnan entisille jäsenille painopisteen ollessa 1940-1960-lukujen jäsenissä. Kiitos kaikille tietoja antaneille sekä Kalle Rapille haastatteluavusta.
 • Yhteensä on kertynyt noin 500 sivua muistiinpanoja partiohistoriasta koko Suomen, Karjalan, Etelä-Karjalan ja erityisesti Walliveljien mutta myös muiden lippukuntien osalta. 
 • Kokonaiskuva tarkentui jatkuvasti työn edetessä ja nyt uskallamme jo sanoa, että verrattuna kevään alkutilanteeseen tiedämme jo kohtuullisen paljon lippukunnan toiminnasta varsinkin vuosilta 1949-1970. 
 • Aivan varhaiset vuodet 1946-1948 edellyttävät vielä vierailua Kansallisarkistossa, 1970-1990 luvut tarkentuvat talven ja kevään aikana haastatteluiden edetessä.
 • Vuodesta 2002 alkaen lippukunnan arkistointi on ollut varsin hyvällä mallilla ja löytyy valmiiksi sähköisenä. Myös käytännössä kaikki 2000-luvulla toiminnassa mukana olleet jäsenet ovat tiedossa ja aikaa ei kulu samalla tapaa nimien ja yhteystietojen selvittämiseen.

Huippuhetkiä 2021:

 • Tavoitimme vielä muutamia lippukunnan toiminnassa 1940-luvulla mukana olleita Walliveljiä. Vaikka välissä on yli 70 vuotta, ovat tietyt perusasiat säilyneet lippukunnassa varsin muuttumattomina. Niistä lisää historiikissa.
 • Lippukunnan pitkäaikaisimman lippukunnanjohtajan Lauri Niskasen (1909-1988) elämänvaiheet tarkentuivat huomattavasti.
 • Kymmenien lippukunnan vanhojen jäsenten elämäntarinat selvisivät. Varsin laaja kattaus yhteiskunnan eri osa-alueilta. Yhtään astronauttia ei löytynyt, mutta lähestulkoon kaikki muut ammatit kyllä. 
 • Kävi myös ilmi, että Lappeenrannan seurakunnalla on ollut partiotoimintaa jo 1930-luvulla. Ei vielä varsinaista lippukuntaa (tai järjestöä, kuten lippukuntia vielä 1930-luvun alkupuolella kutsuttiin), mutta eräänlainen lippukunnan esiaste
 • Säkkirannan ja Pönniälän historia tarkentui huomattavasti
 • Lippukunnan kolotilat eri aikoina on selvitetty varsin kattavasti
 • Lippukunnan leiri- ja retkipaikoista vuosikymmenten saatossa muodostui varsin kattava kuva
 • Tutustuimme kymmeniin vanhoihin Walliveljiin  ja kuulimme lukuisia tarinoita eri vuosikymmeniltä. Tästä on hyvä jatkaa.

Muita tärkeitä asioita:

 • Lippukunnan toimintakertomukset ja pöytäkirjat vuosilta 1946-2001 ovat suuri mysteeri. Näitä on arkistosta löytynyt vain hajakappaleita 1980-1990-luvuilta. Mikäli tiedät mitä tahansa Walliveljien 1946-2002 toimintakertomuksista, pöytäkirjoista, arkistointijärjestelyistä, olethan yhteydessä. Täysin varmaa tietoa ei ole saatu vielä keneltäkään. 
 • Kaikkea lippukuntaan liittyvää kirjallista aineistoa (päiväkirjat, valokuvat, kirjeet, muistiinpanot jne) otetaan yhä vastaan, siitä on valtaisa apu historiatyölle.
 • Niin ikään erilaisia muistoja toiminnasta kaivataan kovasti lisää. Ne elävöittävät aina tekstiä ja ovat äärimmäisen keskeinen osa historiikkia. 

Miten työ etenee 2022 ?

 • Haastattelut jatkuvat talven ja kevään aikana painopisteen siirtyessä 1970-lukuun ja sitä myöhäisempiin vuosikymmeniin.
 • Aineiston digitointi jatkuu aina kun sitä saadaan lisää.
 • Vanhojen Walliveljien tapaaminen järjestetään Yrjönpäivänä 23.4.2022 Lappeenrannan kirkolla, mikäli vallitseva koronatilanne sen suinkin sallii. Lisätietoa julkaistaan 1.2. mennessä historiaprojketin kotisivuilla. Tervetuloa!
 • Mikäli aika suinkin riittää, pyrimme julkaisemaan lyhyehkön “pienoishistoriikin” sähköisenä kevään tai kesän aikana ennen varsinaista oikeaa historiikkia. Tämän on tarkoitus antaa auttava kokonaiskuva lippukunnan historiasta, jäsennellä toistaiseksi koottua tietoa toiminnasta sekä harjoitella itse kirjoitustyötä.
 • Elokuun loppu 2022 on asetettu takarajaksi aineiston keräämiselle. Tällöin tarkastelemme koottua aineistoa, mahdollisia puutteita sekä teemme ratkaisun kuinka ja millä aikataululla sekä missä muodossa varsinainen lippukunnan historiikki syntyy.

Kiitos kaikille historiaprojektiin osallistuneille, erityisesti tietoja ja aineistoa antaneille entisille ja nykyisille jäsenille sekä historiatyöryhmälle. Rauhallista loppuvuotta ja palataan ensi vuoden puolella.

-Antti

Jaa tämä artikkeli somessa!

Uusimmat artikkelit!

Koko Suomen partioilta ti 23.4. klo 18-19.30

Partioviikon tiistaina 23.4.2024 kokoonnutaan viettämään Koko Suomen partioiltaa ympäri Suomen. Tämä Partioviikon yhteistapahtuma haastaa kaikki lähtemään ulos hyvän retkiruoan äärelle. Yhteisessä retkiruokahetkessä on tarkoituksena kokoontua hyvien ystävien kanssa ulos harjoittelemaan retkiruokataitoja.