WALLIVELJILLE ON HANKITTU OMA VENE JA KANOOTTEJA — TOIMINTA VESILLÄ ALKAA 2024

WALLIVELJILLE ON HANKITTU OMA VENE JA KANOOTTEJA — TOIMINTA VESILLÄ ALKAA 2024
Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry:n vesipartioprojektin ensimmäinen vaihe on päättynyt ja lippukunnalle on ostettu oma vene sekä neljä ilmatäytteistä kanoottia. Vesipartiotoiminta alkaa vuonna 2024 ja pian voit tavata veljet (ja Sirkut!) Saimaan aalloilla.
Taustaa
Ajatusta oman veneen hankinnasta lippukunnalle on väläytelty lippukunnan johtajiston keskuudessa läpi 2000-luvun aina tasaisin väliajoin. Vuosi vuodelta puheet muuttuivat yhä vakavammiksi. Johtajistolle karttui vuosien kuluessa ikää ja kokemusta vuosi vuodelta yhä enemmän. Taloudellisesti uusien toimintamuotojen käynnistämiseen ryhdyttiin varautumaan jo ennen koronaa.
Vaikka korona-aika ei partiotoimintaa missään vaiheessa täysin pysäyttänytkään, mahdollisti se ajatusten suuntaamisen yhä vahvemmin tulevaisuuden suunnitteluun ja lippukunnan eri toimintamuotojen pohtimiseen pidemmällä aikavälillä. Walliveljet hyödynsivät korona-ajan aloittamalla mm. historiikkiprojektin ja valmistautuivat jo etupainoisesti ”aikaan koronan jälkeen”.
Lippukunta päätti kevätkokouksessaan 2022 ryhtyä selvittämään, saataisiinko vesipartiotoiminta yli 50 vuoden tauon jälkeen aloitettua uudelleen. Vuoden 2022 aikana kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja toiminnan käynnistämiseksi ja erilaisia alustyyppejä.
Lisäksi Saimaa ainutlaatuisena vesistöalueena muodostaa retkeilylle, luonnossa liikkumiselle ja vesillä liikkumiselle eri muodoissaan lähes loputtoman aarreaitan eri vaihtoehtoineen. Tämä vahvistaa taatusti jokaisen lapsen ja nuoren luontosuhdetta, joka on keskeinen osa kaikkea partiotoimintaa. Kipinä lippukunnassa syttyi.
Vesipartioprojektiryhmän toiminta vuonna 2023
Alkuvuodesta 2023 lippukunnan johtajakokous päätti rekrytoida erillisen vesipartioprojektiryhmän, jonka tehtävänä oli hankkia rahoitus veneelle ja vesipartiotoiminnan käynnistämiselle sekä suunnitella ja valmistella tarvittava koulutus tuleville vuosille.
Vesipartioprojektiryhmän kokoonpano koostui viidestä 17-40-vuotiasta lippukunnnan jäsestä, joilla kaikilla oli jo entuudestaan kokemusta erityyppisiä vesikulkuneuvoista. Aiempi kokemus turvallisesta vesillä liikkumista purjeveneillä, moottoriveneillä, muilla isommilla aluksilla sekä kanoottikalustolla auttoi hahmottamaan, minkä tyyppiseksi venehankinta ja koulutus eri ikäkausille tulisi rakentaa.
Lisäksi kokemusta ja näkemyksiä haettiin Suomen Partiolaisten meripartioryhmältä, partiopiirin meripartiojaostolta ja piirin meripartiolippukunnilta. Vuosikymmeniä meripartiotoimintaa isommilla aluksilla toteuttaneiden lippukuntien näkemykset olivat merkittävä apu Walliveljien pienemmällä vene- ja kanoottikalustolla toteuttavaa toimintaa suunniteltaessa. Kiitos kaikille meripartiolippukunnille avusta.
Varsinainen vesipartioprojektiryhmän työskentely käynnistyi alkuvuodesta vastuun jakojen ja aikataulun laatimisella sekä aiemmin kartoitettujen vaihtoehtojen tarkastelulla. Tämän jälkeen laadittiin tarkemmat laskemat eri vaihtoehdoille venetyypistä hankinnan, koulutuksen, käyttö- ja ylläpitokustannusten osalta.
Keskeistä oli myös ymmärtää, että aiemmasta kokemuksesta huolimatta uuden toimintamuodon käynnistäminen lippukunnassa tulisi aloittaa maltillisesti. Liian suurta, vaativaa tai kallista hankintaa emme halunneet ryhtyä toteuttamaan. Tavoite oli ainoastaan luoda edellytykset lippukunnassa turvalliselle ja nousujohteiselle vesipartiotoiminnan käynnistämiselle koulutuksen ja kalustohankintojen kautta. Toiminnan vakiinnuttaminen kiinteäksi osaksi lippukunnan toimintaa tulisi viemään joka tapauksessa vielä vuosia.
Lippukunta sitoutui rahoittamaan hankintaa 5000 eurolla, mutta loppurahoitus tulisi hankkia muualta. Keväällä vesipartioprojektiryhmä hankki yhteistyössä lippukunnan hallituksen kanssa Poliisilta pienkeräysluvan, joka mahdollisti laajamittaisen keräyksen projektin rahoittamiseksi. Keräys tuotti yhteensä noin 22 600 euroa. Lahjoituksia tekivät erilaiset yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt. (Katso lista lahjoittamista tekstin lopussa, suuri kiitos kaikille lahjoittajille).
Syksyn saapuessa tavoitesumma lähestyi päivä päivältä. Syksyn venemarkkinoilla on usein paras tarjonta käytetyistä veneistä. Täysin uuden veneen rajasimme pois vaihtoehdoista, sillä lippukunnan käytössä toimii mainiosti käytettykin vene.
Lukuisten eri vaihtoehtojen kartoittamisen ja koeajojen jälkeen lippukunta päätti syyskuussa hankkia vuoden 2011 Buster XL:n sekä uutena neljä ilmatäytteistä kanoottia eli reppulauttaa (packraftia).
Buster XL on rekisteröity seitsemälle hengelle ja mahdollistaa veneilyn perustaitojen harjoittelun sisävesillä oivallisesti. Vene on alumiinirunkoinen ja kokonsa puolesta vakaa myös täydellä kuormalla.
Packraftit puolestaan ovat kevyitä, pieneen tilaan pakkautuvia ja helposti liikuteltavia 1-2 hengen ilmatäytteistä kanootin ja kajakin välimuotoja. Ne soveltuvat vakauden ja helppokäyttöisyyden johdosta erinomaisesti aloitteleville melojille suojaisille sisävesille ja jokitaipaleille.
Lippukunnan veneelle tehtiin vesipartioprojektiryhmän toimesta syyshuollot ja nyt vene on talvisäilytyksessä valmiina kevättä varten. Viimeiset tarvittavat varusteet hankitaan talven aikana. Myös lippukunnan packraftit ovat testattu ja valmisteltu käyttökuntoon.
Veneen hankinta edellytti eri vaiheissa runsaasti perehtymistä lainsäädäntöön ja erilaisiin (turvallisuus)ohjeisiin. Vaikka perustyötä tehtiin erilaisten laskelmien, taulukoiden ja viestinnän osalta runsaasti alusta alkaen, ei paperityö päätynyt kauppakirjan allekirjoittamiseen.
Vene ja traileri rekisteröitiin lippukunnan nimiin, molemmille hankittiin tarvittavat vakuutukset, pienkeräysluvan tuotto raportoitiin poliisille ja erilaisten lippukunnan omien vesipartiotoimintaan liittyvien sääntöjen, ohjeiden ja koulutusmateriaalin laadinta jatkui tiiviisti.
Tulevaisuus vesillä
Koulutus vesipartiotoimintaan alkaa talvella 2024 kaikilla ikäkausilla osana viikkotoimintaa. Lippukunnan 15-vuotta täyttäneet johtajat osallistuvat Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n meripartiojaoston järjestämälle veneenohjaajakurssille sekä saavat tyyppikoulutuksen lippukunnan Buster XL:n sekä packrafteihin.
Lippukuntaan muodostetaan vesipartio-osasto, joka koordinoi vesipartiotoimintaa lippukunnan hallituksen alaisuudessa. Vesipartio-osastoa johtavat lippukunnan vesipartio-ohjaaja ja alusvastaava.
Eri ikäkausiryhmille järjestään vesipartioon liittyvää koulutusta ja ohjelmaa viikkokokousten yhteydessä. Jokaiselle ryhmälle on suunniteltu omaa retkeä, joissa lippukunnna venettä ja packrafteja hyödynnetään. Lisäksi lippukunta järjestää kaikille jäsenille avoimia ”viikkopurjehduksia” avovesikauden aikana.
Turvallinen vesillä liikkuminen on kaiken vesillä tapahtuvan toiminnan lähtökohta josta emme tingi missään tilanteessa. Turvallisuus muodostuu ennen kaikkea oikeasta ja nöyrästä asenteesta vesillä liikkumiseen sekä koulutuksen, harjoittelun ja kokemuksen kautta karttuvista tiedoista ja taidoista.
Lippukunnan kokeneemmat vesilläliikkujat ovat aluksi kaikilla retkillä mukana. Venenohjaajakurssin (VOK) suorittaneet johtajat saavat vastuuta nousujohteisesti, mutta ennen kaikkea tukea, apua ja opastusta ensimmäisinä vuosina. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tinkimättä lainsäädäntöä, Suomen Partiolaisten, Etelä-Karjalan partiolaisten ja lippukunnan omia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita.
Viestintä
Vesipartiotoiminnasta julkaistaan jatkossa uutisia ja kuvia lippukunnan kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Huolehdimme myös luvatun mukaisesti, että kaikki lahjoittajat saavat näkyvyyttä eri viestintäkanavissa vastineeksi taloudellisesta tuesta.

Kiitos
Lahjoittajille!

Haluamme esittää parhaat kiitokset kaikille vesipartioprojektia tukeneille tahoille – ilman teidän taloudellista tukenanne tämä ei olisi toteutunut.
Haluamme esittää parhaat kiitokset kaikille vesipartioprojektia tukeneille tahoille – ilman teidän taloudellista tukenanne tämä ei olisi toteutunut.
Lisätietoja

vesipartioprojektiryhmä

Mauri Huttunen

Vesipartioprojektin johtaja, mauri.huttunen@partio.fi

Kalle Rapi

Ryhmän jäsen

Eero Lehmusvaara

Ryhmän jäsen

Onni Koljander

Ryhmän jäsen

Urho Lehtonen

Ryhmän jäsen

Antti Pirinen

Ryhmän jäsen

Jaa tämä artikkeli somessa!

Uusimmat artikkelit!

Koko Suomen partioilta ti 23.4. klo 18-19.30

Partioviikon tiistaina 23.4.2024 kokoonnutaan viettämään Koko Suomen partioiltaa ympäri Suomen. Tämä Partioviikon yhteistapahtuma haastaa kaikki lähtemään ulos hyvän retkiruoan äärelle. Yhteisessä retkiruokahetkessä on tarkoituksena kokoontua hyvien ystävien kanssa ulos harjoittelemaan retkiruokataitoja.

WALLIVELJILLE ON HANKITTU OMA VENE JA KANOOTTEJA — TOIMINTA VESILLÄ ALKAA 2024

WALLIVELJILLE ON HANKITTU OMA VENE JA KANOOTTEJA — TOIMINTA VESILLÄ ALKAA 2024
Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry:n vesipartioprojektin ensimmäinen vaihe on päättynyt ja lippukunnalle on ostettu oma vene sekä neljä ilmatäytteistä kanoottia. Vesipartiotoiminta alkaa vuonna 2024 ja pian voit tavata veljet (ja Sirkut!) Saimaan aalloilla.
Taustaa
Ajatusta oman veneen hankinnasta lippukunnalle on väläytelty lippukunnan johtajiston keskuudessa läpi 2000-luvun aina tasaisin väliajoin. Vuosi vuodelta puheet muuttuivat yhä vakavammiksi. Johtajistolle karttui vuosien kuluessa ikää ja kokemusta vuosi vuodelta yhä enemmän. Taloudellisesti uusien toimintamuotojen käynnistämiseen ryhdyttiin varautumaan jo ennen koronaa.
Vaikka korona-aika ei partiotoimintaa missään vaiheessa täysin pysäyttänytkään, mahdollisti se ajatusten suuntaamisen yhä vahvemmin tulevaisuuden suunnitteluun ja lippukunnan eri toimintamuotojen pohtimiseen pidemmällä aikavälillä. Walliveljet hyödynsivät korona-ajan aloittamalla mm. historiikkiprojektin ja valmistautuivat jo etupainoisesti ”aikaan koronan jälkeen”.
Lippukunta päätti kevätkokouksessaan 2022 ryhtyä selvittämään, saataisiinko vesipartiotoiminta yli 50 vuoden tauon jälkeen aloitettua uudelleen. Vuoden 2022 aikana kartoitettiin erilaisia vaihtoehtoja toiminnan käynnistämiseksi ja erilaisia alustyyppejä.
Lisäksi Saimaa ainutlaatuisena vesistöalueena muodostaa retkeilylle, luonnossa liikkumiselle ja vesillä liikkumiselle eri muodoissaan lähes loputtoman aarreaitan eri vaihtoehtoineen. Tämä vahvistaa taatusti jokaisen lapsen ja nuoren luontosuhdetta, joka on keskeinen osa kaikkea partiotoimintaa. Kipinä lippukunnassa syttyi.
Vesipartioprojektiryhmän toiminta vuonna 2023
Alkuvuodesta 2023 lippukunnan johtajakokous päätti rekrytoida erillisen vesipartioprojektiryhmän, jonka tehtävänä oli hankkia rahoitus veneelle ja vesipartiotoiminnan käynnistämiselle sekä suunnitella ja valmistella tarvittava koulutus tuleville vuosille.
Vesipartioprojektiryhmän kokoonpano koostui viidestä 17-40-vuotiasta lippukunnnan jäsestä, joilla kaikilla oli jo entuudestaan kokemusta erityyppisiä vesikulkuneuvoista. Aiempi kokemus turvallisesta vesillä liikkumista purjeveneillä, moottoriveneillä, muilla isommilla aluksilla sekä kanoottikalustolla auttoi hahmottamaan, minkä tyyppiseksi venehankinta ja koulutus eri ikäkausille tulisi rakentaa.
Lisäksi kokemusta ja näkemyksiä haettiin Suomen Partiolaisten meripartioryhmältä, partiopiirin meripartiojaostolta ja piirin meripartiolippukunnilta. Vuosikymmeniä meripartiotoimintaa isommilla aluksilla toteuttaneiden lippukuntien näkemykset olivat merkittävä apu Walliveljien pienemmällä vene- ja kanoottikalustolla toteuttavaa toimintaa suunniteltaessa. Kiitos kaikille meripartiolippukunnille avusta.
Varsinainen vesipartioprojektiryhmän työskentely käynnistyi alkuvuodesta vastuun jakojen ja aikataulun laatimisella sekä aiemmin kartoitettujen vaihtoehtojen tarkastelulla. Tämän jälkeen laadittiin tarkemmat laskemat eri vaihtoehdoille venetyypistä hankinnan, koulutuksen, käyttö- ja ylläpitokustannusten osalta.
Keskeistä oli myös ymmärtää, että aiemmasta kokemuksesta huolimatta uuden toimintamuodon käynnistäminen lippukunnassa tulisi aloittaa maltillisesti. Liian suurta, vaativaa tai kallista hankintaa emme halunneet ryhtyä toteuttamaan. Tavoite oli ainoastaan luoda edellytykset lippukunnassa turvalliselle ja nousujohteiselle vesipartiotoiminnan käynnistämiselle koulutuksen ja kalustohankintojen kautta. Toiminnan vakiinnuttaminen kiinteäksi osaksi lippukunnan toimintaa tulisi viemään joka tapauksessa vielä vuosia.
Lippukunta sitoutui rahoittamaan hankintaa 5000 eurolla, mutta loppurahoitus tulisi hankkia muualta. Keväällä vesipartioprojektiryhmä hankki yhteistyössä lippukunnan hallituksen kanssa Poliisilta pienkeräysluvan, joka mahdollisti laajamittaisen keräyksen projektin rahoittamiseksi. Keräys tuotti yhteensä noin 22 600 euroa. Lahjoituksia tekivät erilaiset yhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt. (Katso lista lahjoittamista tekstin lopussa, suuri kiitos kaikille lahjoittajille).
Syksyn saapuessa tavoitesumma lähestyi päivä päivältä. Syksyn venemarkkinoilla on usein paras tarjonta käytetyistä veneistä. Täysin uuden veneen rajasimme pois vaihtoehdoista, sillä lippukunnan käytössä toimii mainiosti käytettykin vene.
Lukuisten eri vaihtoehtojen kartoittamisen ja koeajojen jälkeen lippukunta päätti syyskuussa hankkia vuoden 2011 Buster XL:n sekä uutena neljä ilmatäytteistä kanoottia eli reppulauttaa (packraftia).
Buster XL on rekisteröity seitsemälle hengelle ja mahdollistaa veneilyn perustaitojen harjoittelun sisävesillä oivallisesti. Vene on alumiinirunkoinen ja kokonsa puolesta vakaa myös täydellä kuormalla.
Packraftit puolestaan ovat kevyitä, pieneen tilaan pakkautuvia ja helposti liikuteltavia 1-2 hengen ilmatäytteistä kanootin ja kajakin välimuotoja. Ne soveltuvat vakauden ja helppokäyttöisyyden johdosta erinomaisesti aloitteleville melojille suojaisille sisävesille ja jokitaipaleille.
Lippukunnan veneelle tehtiin vesipartioprojektiryhmän toimesta syyshuollot ja nyt vene on talvisäilytyksessä valmiina kevättä varten. Viimeiset tarvittavat varusteet hankitaan talven aikana. Myös lippukunnan packraftit ovat testattu ja valmisteltu käyttökuntoon.
Veneen hankinta edellytti eri vaiheissa runsaasti perehtymistä lainsäädäntöön ja erilaisiin (turvallisuus)ohjeisiin. Vaikka perustyötä tehtiin erilaisten laskelmien, taulukoiden ja viestinnän osalta runsaasti alusta alkaen, ei paperityö päätynyt kauppakirjan allekirjoittamiseen.
Vene ja traileri rekisteröitiin lippukunnan nimiin, molemmille hankittiin tarvittavat vakuutukset, pienkeräysluvan tuotto raportoitiin poliisille ja erilaisten lippukunnan omien vesipartiotoimintaan liittyvien sääntöjen, ohjeiden ja koulutusmateriaalin laadinta jatkui tiiviisti.
Tulevaisuus vesillä
Koulutus vesipartiotoimintaan alkaa talvella 2024 kaikilla ikäkausilla osana viikkotoimintaa. Lippukunnan 15-vuotta täyttäneet johtajat osallistuvat Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n meripartiojaoston järjestämälle veneenohjaajakurssille sekä saavat tyyppikoulutuksen lippukunnan Buster XL:n sekä packrafteihin.
Lippukuntaan muodostetaan vesipartio-osasto, joka koordinoi vesipartiotoimintaa lippukunnan hallituksen alaisuudessa. Vesipartio-osastoa johtavat lippukunnan vesipartio-ohjaaja ja alusvastaava.
Eri ikäkausiryhmille järjestään vesipartioon liittyvää koulutusta ja ohjelmaa viikkokokousten yhteydessä. Jokaiselle ryhmälle on suunniteltu omaa retkeä, joissa lippukunnna venettä ja packrafteja hyödynnetään. Lisäksi lippukunta järjestää kaikille jäsenille avoimia ”viikkopurjehduksia” avovesikauden aikana.
Turvallinen vesillä liikkuminen on kaiken vesillä tapahtuvan toiminnan lähtökohta josta emme tingi missään tilanteessa. Turvallisuus muodostuu ennen kaikkea oikeasta ja nöyrästä asenteesta vesillä liikkumiseen sekä koulutuksen, harjoittelun ja kokemuksen kautta karttuvista tiedoista ja taidoista.
Lippukunnan kokeneemmat vesilläliikkujat ovat aluksi kaikilla retkillä mukana. Venenohjaajakurssin (VOK) suorittaneet johtajat saavat vastuuta nousujohteisesti, mutta ennen kaikkea tukea, apua ja opastusta ensimmäisinä vuosina. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tinkimättä lainsäädäntöä, Suomen Partiolaisten, Etelä-Karjalan partiolaisten ja lippukunnan omia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita.
Viestintä
Vesipartiotoiminnasta julkaistaan jatkossa uutisia ja kuvia lippukunnan kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Huolehdimme myös luvatun mukaisesti, että kaikki lahjoittajat saavat näkyvyyttä eri viestintäkanavissa vastineeksi taloudellisesta tuesta.

Kiitos
Lahjoittajille!

Haluamme esittää parhaat kiitokset kaikille vesipartioprojektia tukeneille tahoille – ilman teidän taloudellista tukenanne tämä ei olisi toteutunut.
Haluamme esittää parhaat kiitokset kaikille vesipartioprojektia tukeneille tahoille – ilman teidän taloudellista tukenanne tämä ei olisi toteutunut.
Lisätietoja

vesipartioprojektiryhmä

Mauri Huttunen

Vesipartioprojektin johtaja, mauri.huttunen@partio.fi

Kalle Rapi

Ryhmän jäsen

Eero Lehmusvaara

Ryhmän jäsen

Onni Koljander

Ryhmän jäsen

Urho Lehtonen

Ryhmän jäsen

Antti Pirinen

Ryhmän jäsen

Jaa tämä artikkeli somessa!