Tietosuoja Partiossa

Suomen Partiolaiset on koonnut kattavan tietopaketin henkilötietojen käsittelystä.

Siirry SP:n sivuille ja lue lisää.

Tietoa kuvaamisesta ja kuvien käytöstä löydät täältä.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry noudattaa Suomen Partiolaisten henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjeistusta ja dokumentteja.

Tietosuojaseloste

Tietosuojalakiin ja Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen (GDPR) pohjautuva tietosuojaseloste on julkaistu 19.1.2021.

Viimeisin päivitys tähän tietosuojaselosteeseen on tehty 25.4.2022.

1. Rekisterin nimi

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry:n pönniälän varausrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry ( 3056041-2 )
www.walliveljet.net

Sähköposti: walliveljet@gmail.com

2.1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet Ry:n hallitus

Sähköposti: walliveljet@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä pönniälän varauksen kannalta tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään varausasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Henkilötietojen keräyksen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu Yhdistyslain vaatimusten mukaisesti.

Tietoja käsitellään sähköisellä palvelimella ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Zoner Oy) palvelimille. Lisäksi henkilötietoja käsitellään myös verkkosivuston lomakkeiden kautta satunnaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

  • Varaajan yhteystiedot eli etunimi, sukunimi puhelin ja sähköpostiosoite
  • Lisätiedot (tapahtuma, ja lisätiedot)

5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai varauslomakkeen kautta. Rekisterin tietoja ei kerätä muista lähteistä tai rekistereistä.

5.1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Walliveljet voi luovuttaa jäsentietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Walliveljet voi itse tiedottaa pönniälään liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.

Walliveljet ei luovuta tietoja yhteistyökumppaneilleen ja/tai muille kolmansille osapuolille.

6. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle eikä myöskään EU-alueen tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja salasanoin suojatulla palvelimella.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilyttämisestä parhaan kykynsä mukaan. Lisäksi kaikilla rekisterin käyttöön oikeutetuilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen varausrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tietosuojaselosteeseen voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tietosuojaselosteen viimeisin muutospäivämäärä on ilmoitettu tämän selosteen alkuosassa.

Lisätietoja saa tarvittaessa sihteeriltä.