Muistojen kirjoittaminen historiatyöryhmän käyttöön

Yleistä

Haluamme koota historiikin, joka kertoo elävästä partioelämästä ja lippukunnan toiminnasta kattavasti eri vuosikymmenillä. Pelkällä tilastotiedolla ja pöytäkirjamerkinnöillä ei tällaiseen lopputulokseen päästä.
Täten pyydämme kaikilta lippukunnan toiminnassa mukana olleilta kirjallisia muistoja omilta partiovuosilta. Teksti voi olla lyhyt tai pitkä ja täysin kirjoittajansa näköinen. Kieliopista tai lauserakenetaista ei tarvitse murehtia – tärkeintä on sisältö.
Keskeistä on, että saamme historiaa ja muistoja talteen, jokainen kirjoitus auttaa histoiriatyöryhmää eteenpäin. Lisäksi kaikkien muistojen taltioiminen tuleville partiosukupolville on äärimmäisen tärkeää.

Perustiedot

Nimi, syntymävuosi, milloin liittynyt partioon, minkä ikäisenä, missä asunut, oliko kavereita mukana, millaisia muistoja ensimmäisistä kokouksista ja partiovuosista, oma ryhmä, muut ryhmän jäsenet, ryhmänjohtajat, muut ryhmät, millaisia kokoukset kirkolla olivat, millaista toiminta oli muutoin, mitä kaikkea olet “partiourasi” aikana tehnyt.
Em. tiedot auttavat meitä hahmottamaan millaista toiminta milläkin vuosikymmenellä on ollut. Paljon on muuttunut, mutta paljon pysynyt täysin ennallaan.

Tietty aihepiiri tai näkökulma

Voit kirjoittaa esimerkiksi seuraavista näkökulmista tai yhdistellä niitä vapaasti,
  • Toiminta luonnossa: leirit, retket, vaellukset, partiotaitokilpailut, vesillä liikkuminen jne.
  • Tilat ja paikat: kolotilat, leiri- ja retkialueet, paikat joissa on käyty useasti tai vietetty paljon aikaa.
  • Oma ryhmä: kolkat, vartiolaiset, eräpojat, vaeltajat, johtajaporukka 
  • Tiedot ja taidot: mitä olet oppinut, miten se on vaikuttanut myöhemmin elämässä.
  • Hauskat, mieleenpainuvat tai opettavaiset tarinat.
  • Mikä tahansa itsellesi tärkeä tai merkityksellinen partiomuisto tai näkökulma.
Voit kirjoittaa tekstin omalla nimellä, partionimellä tai nimimerkillä.
Toivomme kuitenkin, että mikäli teksti julkaistaan, tämän yhteydessä voidaan kertoa vähintään vuosikymmen jota se koskee. Mikäli tämä ei muutoin tekstistä käy ilmi.
Kirjoittajan toiveet, huomioit ja ehdot tekstin myöhempää käyttöä varten huomioidaan. Mikäli tekstiä suunnitellaan liitettäväksi historiikkiin kokonaan tai osittain, olemme aina uudelleen yhteydessä.
Liitäthän tekstin loppuun omat yhteystietosi historiatyöryhmän käyttöön.

Lisätietoja

Antti Pirinen
0400 665 418
antti.pirinen@partio.fi
Kalle Rapi
040 754 8986
kalle.rapi@gmail.com