LYHTY syttyy – Walliveljien ja Wallisirkkujen yhdistymisen selvitys käyntiin

Walliveljet ja Wallisirkut,

Kesäiset tervehdykset kaikille Lappeenrannan partioelämän ytimestä! Seuraa jännittäviä uutisia, jotka voivat muokata partion harrastamista Etelä-Karjalassa seuraavien vuosien aikana. Olemme aloittamassa merkittävää hanketta, joka kantaa nimeä LYHTY – Lippukuntien YHdisTYminen. Kun LYHTY syttyy on tavoitteenamme on toteuttaa selvitys, millaisin edellytyksin ja suunnitelmin voisimme toteuttaa Walliveljet ja Wallisirkut yhdistyminen esimerkiksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

Miksi yhdistyminen?

Toisin kuin monissa muissa lippukuntien yhdistymisissä, meillä ei ole käsissämme kriisiä tai ongelmia. Päinvastoin, viimeiset vuodet ovat olleet molemmille lippukunnille kasvun ja kehittymisen aikaa. Viimeiset vuodet ovat olleet hienoa aikaa yhteistyölle. Olemme hitsautuneet läheisiksi kaikessa partio-ohjelmaan liittyvässä toiminnassa – yhteiset ryhmät, viikkotoiminta, leirit sekä retket ovat muodostaneet vahvan siteen lippukuntiemme välille. Erityisesti uusien toimintamuotojen kuten vesipartioinnin käynnistyminen vuonna 2024 sekä perhepartion ja Wallivanhempien nousu näkyvään rooliin ovat osoittaneet yhtenäisyytemme voiman. Vaikka toimintamme onkin hitsautunut yhteen, kaikki hallinnolliset kahden yhdistyksen rakenteet eivät silti aina tue toimintaamme parhaalla mahdollisella tavalla. Keskustelu yhdistymistoiveista onkin voimistunut jäsenistön keskuudessa viime vuosina.

Partion haasteena oleva yhteiskunnan laskeva lasten ja nuorten määrä vaikuttaa myös meihin pidemmällä aikavälillä. Vaikka tilanne lippukunnissamme on vakaa ja vahvistuva, emme voi sulkea silmiämme yhteiskunnallisilta muutoksilta. Partion jäsenmäärä Suomessa on kääntynyt laskuun vuonna 2023, erityisesti 7–13-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt vuosina 2021–2023.

Tammikuussa 2024 Roosa Hareja laati osana omaa Partiojohtajan Jatkokurssin (Ko-Gi) kehittämistehtäväänsä molempien lippukuntien johtajiston kanssa lippukuntien pitkän tähtäimen suunnitelman, jossa linjattiin yhteisiä strategisia visioita tulevaisuutta varten. Näissä visioissa korostuvat kolme arvoa: 1) elämyksellisyys, 2) johtajapolku ja 3) yhteisöllisyys. Näiden arvojen pohjalta käynnistyvä selvitys- ja suunnittelutyö toteutetaan hankkeena nimeltään LYHTY (Lippukuntien YHdisTYminen). LYHTY-hanke jatkaa näiden visioiden toteuttamista käytännössä.

Tavoite

LYHTY-hankkeen päätavoitteena on selvittää, miten voimme yhdistää Walliveljet ja Wallisirkut hallinnollisesti ja toiminnallisesti vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteemme ei ole vain säilyttää nykyinen toimintamme sekä omat ja yhteiset historiamme vaan luoda vieläkin vahvempi lippukunta – partiopiirin suurin ja elinvoimaisin, jossa jokainen lapsi, nuori ja aikuinen tuntee olevansa osa merkityksellistä yhteisöä ja joka kirjoittaa osaltaan uuden yhteisen historiansa.

Yhdistymällä voimme entisestään vahvistaa asemaamme paikallisessa yhteisössä sekä tarjota entistä monipuolisempia aktiviteetteja lapsille, nuorille ja aikuisille vapaaehtoisille. Haluamme tulevaisuudessakin varmistaa, että pystymme tarjoamaan ympäristön, jossa lapset ja nuoret oppivat tärkeitä elämän taitoja, osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnallisesti ja vaikuttavat positiivisesti maailmaan ympärillään.

Partio kasvaa: Yhdistyminen ja laajemmat resurssit luovat mahdollisuuksia laajentaa toimintaa uusille alueille. Uudet toimintamuodot ja ohjelmat mahdollistavat laajemman jäsenten sisäänoton.

Partio antaa taidot elämään: Voimme kehittää toimintamuotojamme niin, että jäsenemme ovat valmiita myös tulevaisuuden haasteisiin.

Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä: Tarjoamme merkityksellisemmän ja elämyksiä tuottavan yhteisön kaikille vapaaehtoisille.

Meidän Elämyksellisyytemme: Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme unohtumattomia kokemuksia niin luonnossa kuin vesilläkin.

Meidän Johtajapolkumme: Meillä on jatkuvasti eri-ikäisiä aktiivisia johtajia, jotka osaltaan kantavat vastuuta lippukunnan toiminnasta heille mielekkäissä pesteissä. Koulutusohjelmamme tukee johtajien kehittymistä nousujohteisesti tarjoten heille mahdollisuuden kasvaa vastuullisiksi partiojohtajiksi.

Meidän Yhteisöllisyytemme: Yhdessä tekeminen luo meille vahvan Wallilippukunnan identiteetin. Jatkuvasti kehittyvässä ja kasvavassa yhteisössämme kaikilla jäsenillä on hyvä olla.

Aikataulu

Suunnittelu- ja selvitystyö alkaa vuonna 2024 siten että ensimmäiset projektiryhmät perustetaan jo syksyllä 2024 . Tavoitteena on käsitellä mahdollista päätösesitystä kummankin lippukunnan jäsenkokouksissa aikaisintaan vuonna 2025. Tämän jälkeen tavoitteena olisi, että aloitamme tarvittavat toimet yhdistymisen toteuttamiseksi vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hankemuotoinen toteutus – LYHTY-projekti

Projekti jakautuu useisiin aliprojekteihin seuraavasti. Kullekin osaprojektille pestataan omat johtajat ja jäsenet kesän 2024 aikana tarkemmin määritellyin tavoittein.

1.    TALOUS: Talous, rahoitus ja omaisuuden hallinta sekä yhdistyshallintoon liittyvät rakenteet

2.    SYMBOLIIKKA: Molempien lippukuntien nykyiset sekä tulevat perinteet ja symboliikka kuten nimi, logot, partioasut, huudot, ansiomerkkijärjestelmä ja muut perinteet.

3.    VIESTINTÄ JA OSALLISTAMINEN: Projektin viestintä sekä jäsenistön, taustayhteisön ja muiden yhteistyökumppaneiden osallistaminen muutoksen suunnitteluun.

4.    PARTIOSIDOSRYHMÄT: Partiopiirin, SP:n sekä muiden lippukuntien kanssa tehtävä benchmarkkaus (aiemmat lippukuntien yhdistämiset) ja osallistaminen.

Mikko Koljander toimii LYHTY-projektin kokonaisprojektipäällikkönä; tämä projekti toimii myös Mikon
Ko-Gi kurssiin liittyvänä kehittämistehtävänä.

Pestikuvaukset täsmennetään kesän aikana mutta halukkaat voivat jo nyt ilmoittaa kiinnostuksestaan ottaa osaa projektiin ottamalla yhteyttä Jenniin tai Mikkoon! Nyt on tarjolla isoja vaikuttamisen paikkoja!

Nyt mukaan!

Otathan rohkeasti osaa tähän matkaan! Yhdessä voimme tehdä jotain ainutlaatuista — jotain joka jättää pysyvän jäljen partioon Etelä-Karjalassa!

Partioterveisin,

Mikko Koljander
lippukunnanjohtaja
Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet
puh: 0400 114747

Jenni Kainlauri
lippukunnanjohtaja
Lappeenrannan Wallisirkut
puh: 040 5793961

Jaa tämä artikkeli somessa!

Uusimmat artikkelit!

Koko Suomen partioilta ti 23.4. klo 18-19.30

Partioviikon tiistaina 23.4.2024 kokoonnutaan viettämään Koko Suomen partioiltaa ympäri Suomen. Tämä Partioviikon yhteistapahtuma haastaa kaikki lähtemään ulos hyvän retkiruoan äärelle. Yhteisessä retkiruokahetkessä on tarkoituksena kokoontua hyvien ystävien kanssa ulos harjoittelemaan retkiruokataitoja.