Veneen alusvastaava ja vesipartio-ohjaaja

Lippukunnan hallitus nimeää veneelle alusvastaavan ja vesipartio-ohjaajan. Nimeäminen tehdään syksyllä aina seuraavalle vuodelle. Alusvastaava vastaa veneen vesillelaskusta, nostosta, huollosta sekä puutteiden korjaamisesta yhteistyössä johtajiston kanssa. Alusvastaava toimiii kouluttajana tyyppikoulutuksen osalta. Vesipartio-ohjaaja keskittyy toiminnan kehittämiseen ja vesipartio-ohjelman koordinointiin yhteistyössä alusvastaavan kanssa. Kyseiset roolit on kuvattu tarkemmin toimintaohjesäännössä.

Veneen varaus ja käyttö

Veneen saa varata ja ottaa käyttöön ainoastaan seuraavat ehdot täyttävät henkilö:

Alusvastaava voi tarvittaessa evätä luvan veneen päällikkönä toimimiseen

Tyyppikoulutus

Tyyppikoulutuksessa koulutetaan veneeseen kuuluvat varusteet ja niiden turvallinen käyttö. Tyyppikoulutukseen sisältyy ajoharjoittelua.

Veneen käyttösäännöt

 1. Veneen kotisatama, jossa venettä pääsääntöisesti säilytetään, on Lappeenrannan kaupunginlahti laituripaikka F16.
 2. Venettä voidaan seurata GPS-paikantimella, jonka tiedot näkevät lippukunnanjohtaja, alusvastaava ja vesipartio-ohjaaja. Seurannan tarkoituksena on ehkäistä luvaton käyttö ja vahinkotapausten selvittäminen sekä turvallisuuden varmistaminen.
 1. Veneen avaimia säilytetään Walliveljien varastossa. Toisia avaimia säilyttää alusvastaava.
 1. Ennen ajoon lähtöä on tutustuttava huolellisesti käyttöohjeisiin sekä veneen hallintalaitteisiin. 
 1. Veneen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä huolehtii veneestä kuin se olisi hänen omansa. Vesillä on käyttäydyttävä aina hyvien veneilytapojen mukaisesti. Vesillä otetaan huomioon muut veneilijät ja veneen käyttäjä on velvollinen huolehtimaan niin veneestä kuin kyydissä olevien turvallisuudesta.
 2. Veneen käyttäjän tulee tehdä varaus ennen purjehdusta varauskalenteriin. Varaukseen kirjataan aluksen päällikkö, päällikön puhelinnumero, reittisuunnitelma, lähtöaika, paluuaika sekä osallistujien määrä.
 1. Veneen käyttäjä sitoutuu noudattamaan lakeja, Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeita vesille ja muita määräyksiä sekä hyviä veneilytapoja.
 2. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi pysyminen karttoihin merkityillä väylillä on suositeltavaa aina kun mahdollista.
 3. Veneen käyttäjä vastaa veneen siisteydestä siten, että se on aina siistimpi kuin käyttöönotettaessa.
 1. Kilpaileminen veneellä on kielletty, pl. partio-ohjelman mukainen partiotoiminnan virallinen kilpailutoiminta.
 1. Mikäli veneellä rantaudutaan, on käyttäjän asianmukaisesti kiinnitettävä vene ja varmistettava, ettei vene tai sen osa kolhiinnu ja ettei venettä tai sen varusteita varasteta.
 1. Täytä lokikirja huolellisesti. Muista kuitata veneen käyttö allekirjoituksellasi ja nimenselvennyksellä. Jos palautuksen yhteydessä on polttoainetta jäljellä ¾ tankillista tai vähemmän tankataan vene Sataman Loiste Oy:llä. Veneeseen saa tankata ainoastaan 98E5 bensiiniä. (kulutus on n. 22 litraa/tunti neljän henkilön kuormalla liukunopeudessa).  
 1. Veneen käyttäjä sitoutuu huolehtimaan, että kaikki veneessä kyydissä olevat käyttävät asianmukaisia pelastusliivejä aina veneen ollessa kulussa.
 1. Vene on aina kiinnitettävä huolellisesti lyhytaikaisessakin kiinnityksessä. Kiinnitysköysiä on käytettävä riittävästi ja huomioiden mahdolliset tuulensuunnan ja –voimakkuuden muutokset. Ankkurin käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varmistettava ankkurin pitävyys. Veneen jäädessä ilman valvontaa se on aina lukittava ja kiinnitettävä asianmukaisesti. 
 1. Kaikista veneessä ilmenevistä puutteista tai vioista on välittömästi ilmoitettava alusvastaavalle.
 1. Vakuutuksen piiriin kuuluvissa vahinkotapauksissa käyttäjän omavastuu on 300 euroa. Niissä tapauksissa, joita vakuutus ei korvaa, käyttäjä on velvollinen itse korvaamaan aiheuttamansa vahingon.
 2. Venettä tai traileria ei saa viedä ulkomaille, eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisten käyttöön.
 3. Venettä traileroitaessa on kuljettajan varmistettava auton vetokyky ja kuljettajan ajokortin riittävyys.
 4. Vene on tarkoitettu ensisijaisesti partiotoimintaan. Jos venettä ei ole varattu kyseiseen käyttöön voidaan se varata omaan käyttöön. Omaan käyttöön varattaessa maksetaan veneestä Walliveljille jokaisesta konetunnista hallituksen määrittelemä käyttökorvaus. Omaan käyttöön venettä varattaessa ei kyse ole partiotoiminnasta. Omaan käyttöön varauksia voi maksimissaan olla kaksi varausta kerralla, jotka on kestoltaan alle vuorokauden. Omassa käytössä vene tankataan varaajan kustannuksella kulutuksen mukaan käytön päätyttyä.
 1. Näiden sääntöjen rikkomisesta tai veneen epäasiallisesta käytöstä seuraa käyttökielto, jonka voi langettaa alusvastaava yhdessä vesipartio-ohjaajan ja lippukunnanjohtajan kanssa. Päätöksestä ei voi valittaa.