Walliveljien historiaprojekti 2021-2023

Tällä sivustolla on esitelty Walliveljien historiaprojekti. Olethan reilusti yhteydessä, mikäli ilmenee kysyttävää tai hallussasi on lippukuntaa koskevaa aineistoa tai tietoa. 

 • Historiaprojekti pähkinänkuoressa
 • Tavoitteet
 • Aikataulu ja toteutus
 • Kuinka voin auttaa ja aineiston kokoaminen
 • Vanhojen Walliveljien tapaaminen 22.4.2023
 • Historiaprojektin koronaturvallisuus
 • Historiatyöryhmän yhteystiedot
 • Kuvia historiaprojektiin

Partioterveisin,

Walliveljet / historiaprojektin yhteyshenkilö

Antti Pirinen
antti.pirinen@partio.fi
0400 665 418

Walliveljien historiaprojekti pähkinänkuoressa

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry kokoaa aineistoa lippukunnan historiikkia varten. 

Aineiston keruu tapahtuu vuosina 2021-2022 ja varsinainen kirjoitustyö vuonna 2023. Historiikin muoto, lopullinen toteutustapa sekä julkaisun tarkka ajankohta määräytyvät kirjoittajan tai kirjoittajien sekä kootun aineiston pohjalta. 

Hyvän ja mielenkiintoisen historiikin kokoaminen edellyttää laajaa aineistoa eri vuosikymmeniltä. Mikäli hallussasi on lippukuntaan liittyvää aineistoa tai muistitietoa (vanhoja päiväkirjoja, valokuvia, pöytäkirjoja, muistiinpanoja tai erityisesti muistoja toiminnasta) pyydämme kohteliaasti saada kaikkea olemassa olevaa aineistoa  historiatyöryhmän käyttöön. 

Alkuperäisen aineiston digitoimme ja palautamme aina omistajalle, ellei sitä erikseen luovuteta lippukunnalle. Historiaprojektin päätyttyä lippukunta tarjoaa pääosaa hallussaan olevista esineistä museoihin (Lappeenrannan kaupunginmuseo, Partiomuseo) sekä kirjallista aineistoa Lappeenrannan kaupunginarkistoon. Näin varmistamme alkuperäisaineiston parhaan mahdollisen säilyvyyden jälkipolville.

Walliveljet kutsuvat myös kaikki entiset ja nykyiset jäsenensä sekä partiotyön ystävät tutustumaan lippukunnan toimintaan, tiloihin sekä historiaprojektiin Yrjönpäivänä partioviikon lauantaina 23.4.2022 Lappeenrannan kirkolle.

Mukaan historiatyöryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat projektille panoksensa antaa.

Lisätietoa projektista

Historiaprojektin tavoitteet

Tavoiteet tiivistettynä

Aikataulu ja toteutus

Projektin virallinen aikataulu

Kuinka voin auttaa projektissa?

Miten voit auttaa aineiston kokoamisessa?

Vanhojen veljien tapaaminen

Vanhojen Walliveljien tapaaminen partioviikolla 2023

Historiaprojektin koronaturvallisuus

Teemme projektin turvallisesti ja voimassaolevien rajoitusten mukaan

Historiaprojektin
kuvagalleria

Tarkkaan valittuja kuvia vuosien varrelta ja historiaprojektista.

Uutiset

Tässä osiossa on ajankohtaisia uutisia historiaprojektin tiimoilta sekä kirjoituksia historiatyöryhmän työskentelystä noin 2-3 kertaa kuukaudessa.

Tavoitteet

 • I.

  Lippukunnan historia-aineiston ja muistitiedon kokoaminen erityisesti ajalta ennen rekisteröitymistä (vuodet 1946-2001) toiminnassa mukana olleiden ihmisten avulla.

 • II.

  Aineiston digitointi. Lippukunnan historian kannalta merkittävän aineiston (mm. vartioiden päiväkirjat, valokuvat, pöytäkirjat) luettelointi ja digitoiminen.

 • III.

  Lippukunnan historiikin julkaisu.

 • IV.

  Lippukunnan hallussa olevan merkittävimmän alkuperäisaineiston ja esineiden luovuttaminen museoihin sekä arkistoihin. (Partiomuseo, kaupunginmuseo, kaupunginarkisto) tulevien sukupolvien käyttöön ja nähtäväksi. Nykyiset säilytystilat eivät ilmankosteuden, tulipaloriskin ja muun toiminnan puolesta ole hyviä tiloja säilyttää alkuperäistä aineistoa. Näin varmistamme alkuperäisaineiston asianmukaisen säilymisen tuleville sukupolville.

 • V.

  Mielenkiinnon herättäminen (partio)historiaa ja sen taltioimista kohtaan

Aikataulu ja toteutus

Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2021-2022 tehdään pohjakartoitus ja kootaan ihmiset sekä aineisto.
Toisessa vaiheessa 2023 alkaen varsinainen kirjoitus- ja toimitustyö.

2021

Vuoden 2021 aikana on tehty aineiston ja ihmisten pohjakartoitus seuraavasti:

Työ aloitettiin keväällä lippukunnan oman arkiston tarkastamisella eri vuosikymmenten osalta määrällisesti ja laadullisesti.

Selvitimme missä kaikkialla muualla on lippukuntaa koskevaa aineistoa ja aloitimme sen käsittelyn (Partiopiirin arkisto, Lappeenrannan seurakunnan arkisto, Lappeenrannan kaupunginarkisto, Wallisirkkujen arkisto, Partiomuseo, Kansallisarkisto ja yksityishenkilöiden arkistot)

Kesällä ja alkusyksystä otimme yhteyttä kunkin vuosikymmenen aktiivisimpiin jäseniin jotka olimme saaneet poimittua aineistosta. Keskeisimpinä vanhat lippukunnanjohtajat, pitkäaikaiset aktiivijäsenet sekä vanhat yhä yhteyttä pitävät vartiot. Tarkoitus oli saada lisää tietoa ja nimiä aikalaisten kertomana jatkoa varten.

Kokosimme historiaprojektista kiinnostuneita nykyisiä ja entisiä jäseniä yhteen ja muodostimme historiatyöryhmän. Työryhmään ovat yhä tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

Teimme Driveen sähköisen työtilan aineiston kokoamiseksi ja jakamiseksi.

Haastattelimme avainhenkilöitä painopisteenä lippukunnan varhaiset vuosikymmenet. Kaikkia keskeisimpiä henkilöitä ei suinkaan ole vielä tavoitettu tai haastateltu. 

Teimme suunnitelman projektin aikataulusta ja toteutuksesta.

Teimme nämä kotisivut ja valmistelimme laajamittaisen aineistonkeruun.

2022

Kirjallinen alkuperäisaineisto: päiväkirjat, muistiinpanot, pöytäkirjat, lehtileikkeleet, valokuvat jne. (alkuperäiset palautetaan aina luovuttajalle, ellei niitä erikseen luovuteta lippukunnalle)

Vanhojen jäsenten haastattelut

Kirjoitettujen muistojen kerääminen

Kaikki keskeinen alkuperäisaineisto digitoidaan ja luovutetaan museoille sekä asianmukaisiin arkistoihin.

Historiatyöryhmä valmistelee lippukunnan hallitukselle esityksen toteutustavoista ja lippukunnan hallitus tekee lopullisen päätöksen loppuvuodesta 2022.

Vaihtoehtoja ovat:

 • Yhden tai useamman nykyisen tai entisen jäsenen käyttäminen kirjoitus- ja toimitustyöhön.
 • Täysin ulkopuolisen kirjoittajan tai kirjoittajien käyttäminen kirjoitus- ja toimitustyöhön

2023

Kuinka voin auttaa / aineiston toimittaminen

Vanhojen Walliveljien tapaaminen partioviikolla 2023

Tervetuloa Walliveljien lippukuntatapaamiseen lauantaina 22.4.2023 klo 13.30-16.30 Lappeenrannan kirkolle. Tilaisuus järjestetään aiemmin ilmoitetun mukaisesti, tässä vielä aikataulu ja ohjelma sekä ohjeet ilmoittautumisesta.

Ohjelma

13.30 – 15.00 Vapaata vanhojen muistelua ja kahvitarjoilu kolotiloissa (Wallikellari)

15.00 – 16.30 Lippukunnan nykytoiminta ja historiaprojektin eteneminen (Kirkon alasali)

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Pyydämme ilmoittautumaan tapahtumaan 14.4 klo 18.00 mennessä
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Antti Pirinen (antti.pirinen@partio.fi / 0400 665 418)

Ps. pyydämme välittämään tietoa tapahtumasta kaikille Walliveljille, kaikkien sähköpostiosoitteita meillä ei ole. T: Walliveljet

Vanhojen Walliveljien tapaaminen partioviikolla 2022

Huom. Lopullinen päätös päivän toteutuksesta tehdään 18.4.2022 vallitsevan koronatilanteen mukaisesti.

Lippukunta järjestää vanhojen Walliveljien tapaamisen Lappeenrannan kirkon ala-salissa ja kolotiloissa sekä pienimuotoisen iltatilaisuuden partioviikolla lauantaina 23.4.2022 (Yrjönpäivänä).

Tapaaminen järjestetään, mikäli vallitseva koronatilanne ja viranomaisten sekä partion omat turvallisuusohjeet antavat tähän mahdollisuuden.

Ohjelma

Päiväohjelma Lappeenrannan kirkolla lauantaina 23.4.2022 klo 12.00-16.30

12.00: LPR – Kirkko (ovet aukeavat, vapaata keskustelua)

13.00: Kirkon Alasali (Tervetuloa, Virallinen osuus alkaa)

13.05: Kirkon alasali, kolotilat ja piha-alueet (Lippukunnan toiminta tänä päivänä)

14.15: Kirkon alasali (Lippukunnan historia ja historiaprojekti)

15.15: Kirkon alasali (Kahvit, vapaata keskustelua)

16.30: Kirkon alasali (Loppusanat, tilaisuus päättyy)

 

Huom. mikäli hallussasi on lippukuntaa koskevaa aineistoa (valokuvia, päiväkirjoja, muistiinpanoja jne) pyydämme saada niitä lainaan historiaprojektin käyttöön. 

Iltaohjelma Lappeenrannan keskustassa erikseen ilmoitettavassa paikassa lauantaina 23.4.2022 klo 18.00-21.00

 

Mikäli vallitseva koronatilanne antaa myöten, lippukunta järjestää tilat ja mahdollisuuden vapaamuotoiseen illanviettoon (ml. mahdollisuus ruokailuun) klo 18.00-21.00 Lappeenrannan keskustan alueella. Tilaisuus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita tulee yli 10 henkeä. Paikkaan vaikuttaa ilmoittautuneiden määrä, tämän johdosta voi vielä varmuudella sanoa mihin ratkaisuun päädymme.

Toimintaohjeet

1. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta sekä päivä- että iltatilaisuuteen sähköpostilla tai puhelimitse 8.4.2022 klo 12.00 mennessä antti.pirinen@partio.fi / 0400 665 418. Tieto on tarpeen kahvitarjoiluja varten.

2. Lopullinen päätös tilaisuuden järjestämisestä tehdään vallitsevan koronatilanteen mukaisesti partioviikon maanantaina 18.3 klo 12.00. Tieto julkaistaan kyseisenä päivänä näillä sivuilla.

3. Noudatamme molemmissa tilaisuuksissa viranomaisten ja partion omia turvallisuusohjeita ja määräyksiä Osallistu vain täysin terveenä Suosittelemme maskin käyttöä Huomioi hyvä käsihygienia, kaikkiin tiloihin on varattu käsidesiä Turvavälit pyritään säilyttämään mahdollisimman hyvin huomioiden kuitenkin kirkon tilojen asettamat rajoitteet

Tervetuloa!
-Walliveljet

Koronaturvallisuus

Historiaprojektin työskentely tapahtuu pääosin etäyhteyksin. Kaikissa välttämättömissä tapaamisissa noudatetaan viranomaisten ja partion omia turvallisuusohjeita

Kuvagalleria

Esimerkkikuvia lippukunnan historiasta ja työryhmän työskentelystä. Kuvia lisätään kun aineistoa kertyy ja työ eteene.

Partioparaatit ovat säilyttäneet paikkansa partiossa Etelä-Karjalassa läpi vuosikymmenten. Partioparaati kokoaa vuosittain kaikki partiopiirin lippukunnat yhteen ja päättää huhtikuussa vietettävän partioviikon.

Kuvassa Walliveljiä paraatipäivänä vuonna 1962 Lappeenrannassa Pormestarinkatu 6 kohdalla nykyisen taksiaseman edustalla. Taustalla näkyy osa Peltolan koulusta ja vesitorni.


Kuva: Walliveljien arkisto (kuvaaja Hannu Murtovuori)

Vartioiden leirit ja retket suuntautuivat lippukunnan varhaisina vuosina usein kaupungin lähialueille sekä Saimaan saariin. Moni entisistä leiri- ja retkipaikoista on kuitenkin nykyisin jäänyt kaupungin laajentuessa asutuksen alle. Retkivarusteet olivat usein hieman niukemmat kuin tänä päivänä: varusteet käärittynä huopaan (joka toimi samalla makuupussin korvikkeena) tai nykymittapuulla pieni reppu.


Kuvassa Walliveljien 1959 Kyläniemen Saunalahdessa pidetyllä kesäleirillä telttatarkastuksessa. Millaisia muistoja sinulla on omilta partioleireiltäsi?


Kuva: Walliveljien arkisto (kuvaaja Hannu Murtovuori)

Tärkeä osa historiaprojektia on vanhojen päiväkirjojen ja muun paperisen aineiston digitoiminen. Tämä tapahtuu erillisellä älypuhelimen sovelluksella sivu kerrallaan kuvaamalla. Kuvausnopeus on noin 100-150 sivua / 30 min. Sovellus rajaa ja käsittelee kuvan automaattisesti ja usein esimerkiksi lyijykynällä kirjoitettu teksti erottuu paremmin kuvatussa kuvassa kuin itse alkuperäisessä päiväkirjassa. Digitoimalla vanhat päiväkirjat helpotamme aineiston käsittelyä ja jakamista sekä saamme “varmuuskopiot” alkuperäisistä päiväkirjoista tuleville sukupolville. Päiväkirjoista poistetaan mahdolliset henkilötiedot ennen niiden jakamista. Pitikö teidän vartionne aikanaan päiväkirjaa? Löytyykö se yhä jonkun vartion jäsenen ullakolta vai mahtaako olla jo digitoitu?

Kuva: Kalle Rapi
Vartioiden vanhat päiväkirjat muodostavat yhden keskeisen aineistotyypin. Vartiolla on perinteisesti usein ollut omia päiväkirjoja, johon on tehty merkintöjä kokouksista sekä muusta vartion toiminnasta.

Päiväkirjat ovat sisällön ja kunnon puolesta hyvin vaihtelevia, mutta tarjoavat arvokasta tietoa minkä tyyppistä toiminta kullakin vuosikymmenellä on ollut.

Päiväkirjoista saadaan poimittua mm. toiminnassa mukana olleita henkilöitä, paikkoja, leirejä, retkiä, kilpailuja, liimattuja lehtileikkeleitä, valokuvia ja piirroksia. Lisäksi vartioiden päiväkirjoista on tunnistettavissa monessa kohtaa niin yhteiskunnan kuin partioliikkeen muutoksia ja murroskohtia ajan saatossa.

Historiaprojektin uutisia

Tässä osiossa on ajankohtaisia uutisia historiaprojektin tiimoilta
sekä kirjoituksia historiatyöryhmän työskentelystä noin 2-3 kertaa kuukaudessa.