Historia

Walliveljet kokoavat aineistoa lippukunnan historiikin kirjoittamista varten, katso myös historiaprojektin nettisivu!

 

Lappeenrannan Walliveljet on perustettu 15.4.1946. Walliveljet kuului taustayhteisöltään Suomen Sinisiin partiopoikiin. Walliveljien perustajana oli pastori Juha Saari, joka toimi lippukunnanjohtajana vuosina 1946-47. Lippukunta perustettiin seurakunnan yhteyteen ja partiotoiminta oli yksi seurakunnan nuorisotyömuodoista. Rovasti Kaiku Kallion myötä lippukunta sai niin henkistä kuin taloudellistakin tukea. Seurakunnalta saimme kokoontumispaikaksi käyttöömme “kolon”, kesäkotien leiripaikat ja kirkon ympärillä kohoavat vallitukset. Valleista ja partioveljeydestä on lippukunnan nimi, huivimerkki ja vanha lippukunnan lippu saanut alkunsa.

1960_Pt-kilpailussa-yorastilla

Vuosina 1947-48 lippukunnan johtajana toimi Veikko Koho. Hänen aikanaan alkoi jämerämpi partiotoiminta. Jäsenmäärän kasvaessa leiri-, vaellus- ja kilpailutoiminta sai alkunsa ensin partiopoikapiirin puitteissa.

Vuosina 1948-56 lippukunnan johtajana oli kaikkien tuntema gilvel-mies Lauri Niskanen. Hänellä oli monta partionimeä Lasse, Niska ja Tappi.

Vuosina 1956-62 lippukunnan johtajana toimi Yrjö Telimo partionimeltään Ykä.

Ehkä suurimmillaan lippukunta oli 60-luvun alussa, jolloin veljiä oli 16 vartiota ja kaksi venekuntaa. Kolkkapoikia oli neljä parvea lippukunnan jäsenmäärän ollessa yli 200 partiolaista sekä partiojohtajaa. Kolon käyttö jouduttiin järjestämään kahteen eri vuoroon ja tuolloin Hirvivartio sai ajatuksen oman kolon rakentamisesta Niemisten talon alakertaan.

Leiritoiminta oli erittäin vilkasta. Järjestettiin kesä- ja talvileiritoimintaa sekä vaelluksia. Leiripaikkoina olivat Ruohosaari, Kyläniemi, Säkkiranta sekä Kirkkosaaren kierros soutaen. Myöhemmin lippukuntaan hankittiin purjeveneet Wecculi ja Ankka, jotka seilasivat Saimaata Ruohosaaren leirille

Tämä oli lyhyt läpileikkaus vuosien 1946-62 Walliveljien toiminnasta. Vuosien myötä lippukunnassa on toiminut tuhansia yhtä innokkaita partiolaisia.

Tämä on lyhennelmä Walliveljien entisen lippukunnanjohtajan Yrjö Telimon juhlapuheesta lippukuntamme 50-vuotisjuhlassa 21.4.1996